RODO

Najlepszym pierwszym krokiem jest rozmowa z jednym z naszych konsultantów.​

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, jak również ich rzetelne i przejrzyste przetwarzanie zgodnie z prawem, informujemy w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie przysługują Państwu prawa.

 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe jest Biuro Handlowe Zalewski Marek Zalewski Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn, NIP: 7391018018.

2. Jeśli chcą Państwo skontaktować się z naszą firmą celem uzyskania informacji o przetwarzaniu  danych osobowych, można skontaktować się pisząc na adres e-mail: administratorrodo@bhz-reklama.pl, listownie pod adresem: Biuro Handlowe Zalewski Marek Zalewski, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn, bądź telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 663 953 052

3.Wszelkie dane jakimi dysponujemy otrzymaliśmy dobrowolnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną, w trakcie dokonywania transakcji lub w inny sposób (poprzez formularz kontaktowy, przy zapytaniu o dostępność produktu oraz przy zapytaniu ofertowym).
Podane przez Państwa wszelkie dane, takie jak m.in: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu oraz adres e-mail są niezbędne do zawarcia umowy z Państwem oraz prawidłowego jej przebiegu. Podanie przez Państwa danych odobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy

4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe ponieważ jest to niezbędne dla poniższych celów:

a) realizacja zawartej umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO), w tym głównie do:

• zapis do Newslettera,

• zapisywania danych plików cookies,

• zapytań ofertowych,

• świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji umów oraz dokonywania płatności,

• obsługi reklamacji,

• obsługi zgłoszeń przesłanych m.in. poprzez formularz kontaktowy.

b) realizacja działań, na które wyrazisz zgodę (art.6 ust.1 lit. a RODO), w tym:

• w szczególności w celach marketingowych, do kontakowania się z Państwem i przedstawiania ofert handlowych

• wysyłanie informacji handlowych.

c) z prawnie uzasadnionych interesów firmy Biuro Handlowe Zalewski Marek Zalewski, w tym głównie:

• windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych,

• organizacja programów lojalnościowych i konkursów,

• marketing bezpośredni produktów własnych,

• przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

d) w celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Państwa dane są u nas bezpieczne, ale aby móc zrealizować zawarta umowę musimy korzystać ze wsparcia innych podmiotów wspierających naszą firmą m.in.:

• w realizacji usług płatniczych,

• dostarczania przesyłek, np. firmy kurierskie i spedycyjne, z którymi mamy podpisane stosowne umowy,

• przekazywanie danych organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania itp.

Jesteśmy zobligowani do przestrzegania wszelkich Państwa praw wynikających z ww. rozporządzenia o ochronie , przetwarzaniu i swobodnym przepływie danych osobowych oraz gwarantujemy możliwość dostępu, modyfikacji, sprostowania lub usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, ochrony, prawo do ich przenoszenia jak również ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności z prawa tego możecie Państwo korzystać, żądając:

a) cofnięcia zgody: zawsze przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie  zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem. Dokonanie tego może również uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić. Cofnięcie zgody może się odbywać poprzez formularz kontaktowy,

b) sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawdziwe, nieprawidłowe lub niekompletne można zawsze to poprawić. Poprawy można dokonać poprzez zgłoszenie faktu na wskazany przez nas adres e-mail,

c) usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”): mają Państwo prawo żądać od naszej firmy usunięcia wszystkich lub tylko niektórych swoich danych. Nasza firma jednak ma prawo odmówić ich usunięcia w zakresie niezbędnych do dochodzenia i obrony roszczeń, a także wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych,

d) ograniczenia przetwarzania: zawsze mogą Państwo prosić o tymczasowe wstrzymanie przetwarzania niektórych danych, jeśli dane są nieprawdziwe, do momentu ich sprostowania,

e) dostęp do danych: zawsze przysługuje Państwu prawo do uzyskania od naszej firmy dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji m.in. o celach przetwarzania oraz planowanym okresie ich przetrzymywania,

f) przenoszenia danych: mogą Państwo prosić nasza firmę o przesłanie swoich danych innym podmiotom uściślając jaka ich część (lub całość) ma zostać przez nas przekazana. Przenoszenie danych może jednak nie zostać zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

g) wniesienia skargi: w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25.05.2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Państwa dane osobowe są przechowywane przez cały okres współpracy, począwszy od momentu rozpoczęcia realizacji świadczonych usług, a także obowiązywania umowy, tak długo jak jest to niezbędne, jak również po jej ewentualnym zakończeniu i ustaniu w przypadku:

• dochodzenia i obrony roszczeń wynikających ze współpracy obu stron,

• wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych, jak również statystycznych (przez okres 15 lat) oraz archiwizacyjnych.

Jeżeli przetwarzanie odbyło się na podstawie wyrażonej zgody, będzie trwało do czasu jej cofnięcia przez Państwa.

8. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC tylko i wyłącznie w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami!

Wystarczy, że zapiszesz się do naszego newslettera. Najlepsze promocje reklamowe na Twojej skrzynce.